Metoda pomiaru

W kardiografii impedancyjnej określane są synchroniczne z tętnem zmiany przepływu i objętości krwi w aorcie piersiowej używane do obliczenia parametrów hemodynamicznych, a dokładniej, z każdym skurczem mięśnia serca objętość i prędkość krwi w aorcie zmienia się. Powoduje to zmianę oporności elektrycznej (impedancji) klatki piersiowej dla prądu zmiennego. Zmiana impedancji w czasie jest wykorzystywana do obliczenia objętości wyrzutowej i innych istotnych parametrów hemodynamicznych.

Czujniki pomiarowe

Monitor Niccomo wykorzystuje 4 podwójne czujniki, które są umieszczone na szyi i klatce piersiowej pacjenta. Najwyżej i najniżej położone czujniki (sensory zewnętrzne) są używane do wprowadzenia bardzo słabego prądu zmiennego, nieodczuwalnego dla pacjenta. Pozostałe 4 czujniki są używane do rejestracji wprowadzonego prądu i sygnału EKG. Jednocześnie dane do wyznaczenia mierzonych parametrów uzyskiwane są z inwazyjnego lub nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Konfiguracje

Urządzenie Niccomo występuje w kilku konfiguracjach, które uwarunkowane są różnymi sytuacjami klinicznymi i tym samym daje bardzo liczne możliwości zastosowania w zależności od potrzeb. Wyposażenie monitora Niccomo może zostać dobrane według potrzeb użytkownika i lokalnej praktyki. W wyposażeniu standardowym urządzenia znajduje się moduł modulacji podatności aorty ACM, a dodatkowo dostępne są poniższe opcje wyposażenia:

 • inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (IBP)
 • nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP)
 • pulsoksymetr (SpO2)
 • archiwizacja i baza danych
 • zasilanie akumulatorowe

Cechy i zalety

Urządzenie Niccomo wyróżnia się przede wszystkim:

 • łatwością w użyciu i krótkim czasem instalowania zestawu i rozpoczęcia pomiaru
 • całkowitą nieinwazyjnością lub małoinwazyjnością metod pomiaru
 • czujnikami ze stałą odległością pomiędzy elektrodami
 • możliwością użytkowania przez biały personel medyczny
 • jasnym przedstawieniem badanych (mierzonych) parametrów
 • wyjątkowo ekonomiczną, ale bardzo rzetelną metodą pomiaru
 • możliwością ciągłego i długotrwałego pomiaru rzutu serca
 • analizą parametrów niezależnych od ciśnienia krwi z uderzenia serca na uderzenie („beat to beat”)
 • możliwością obserwacji trendów
 • wysoką korelacją z referencyjnymi metodami i wysoką wiarygodnością wyników
 • zintegrowaną drukarką umożliwiającą natychmiastowy wydruk
 • eliminacją ryzyka infekcji z uwagi na brak konieczności uzyskania centralnego dostępu dożylnego

Zastosowanie

Aparat Niccomo daje szerokie perspektywy zastosowania, m. in.:

 • małoinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne w tym analiza trendów
 • wczesne wykrywanie objawów wstrząsu z możliwością różnicowania jego kolejnych faz oraz monitorowania skuteczności leczenia
 • monitorowanie dawkowania leków i stosowanej płynoterapii w celu optymalizacji procesu leczenia
 • monitorowanie hemodynamiczne pacjentów w czasie hemodializy
 • określenie statusu hemodynamicznego pacjenta w celu leczenia niewydolności serca
 • monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH) i rzucawką włącznie – zastosowanie aparatu Niccomo nie zagraża ciężarnej i nie wpływa niekorzystnie na płód
 • monitorowanie hemodynamiczne noworodków i niemowląt (o masie ciała powyżej 500g)
 • monitorowanie hemodynamiczne w trakcie wykonywania prób wysiłkowych w rehabilitacji kardiologicznej
 • możliwość wykonania pomiaru parametrów hemodynamicznych w zakresie wczesnej diagnostyki pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć (różnicowanie przyczyn duszności sercowopochodnej i niesercowej, rozpoznawanie wczesnej fazy obrzęku płuc)
 • diagnostyka kardiologiczna z wykorzystaniem parametrów hemodynamicznych i analizy kształtu zapisów falowych
 • ocena funkcji serca (cardial screening)
 • optymalizacja ustawień urządzeń stymulujących serce
 • ocena funkcji naczyń
 • badania farmakologiczne i fizjologiczne

Zgodnie z załącznikiem nr 4a do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, monitorowanie rzutu serca za pomocą małoinwazyjnego urządzenia Niccomo jest refundowane w skali TISS28. Pobierz załącznik: załącznik pdf w zdjęciach

Akcesoria

Dla urządzeń do wykonywania pomiarów hemodynamicznych dedykowane są następujące akcesoria:

 • specjalistyczne czujniki (Niccomo, CardioScreen 1000, CardioScreen 2000)
 • specjalistyczne czujniki neonatologiczne (Niccomo, CardioScreen 1000, CardioScreen 2000)
 • zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia (Niccomo, CardioScreen 2000)
 • papier do drukarki (Niccomo)